logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Terminai ir jų trumpiniai

Ieškoti
Rūšiuoti pagal kategorijas:
veitransport
sjotransport
flyfrakt
Akronimas
Pilną vardą
Aprašymas

3PL

Trečiųjų šalių logistika
Įmonės naudojimasis trečiųjų šalių užsakomosiomis paslaugomis teikiant distribucijos, sandėliavimo ir kitas paslaugas.
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ADR

Pavojingi kroviniai (ADR)
Pavojingų krovinių grupei priskiriami tie kroviniai, kurie vežimo arba saugojimo metu gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi, o taip pat sukelti kitų krovinių, statinių ir įrenginių gedimą bei užteršti aplinką.
veitransport

AGS

Aden Gulf Surcharge
Priemoka už draudimą Adeno Įlankos rajone dėl piratų išpuolių. Galioja nuo 2009 m. kovo 1-ąją, nauja priemoka usd 22.00 per teu.
sjotransport

AGV

Automated Guided Vehicle
automatinės krovos įrenginys
veitransport

AS/RS

automated storage and retrieval systems
automatinis sandėliavimo ir paėmimo įrenginys
veitransport

ATA

Faktinis atvykimo laikas
Realus atvykimo laikas
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATA-Carnet

Knygelė
tarptautinis laikinojo įvežimo dokumentas, atstojantis muitinės deklaraciją ir liudijantis, kad su juo gabenamoms prekėms taikoma tarptautinė garantija, o pažeidus nustatytąją ATA operacijos atlikimo tvarką bus sumokėti už prekes nustatyti importo muitai ir mokesčiai
 
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATD

Faktinis išvykimo laikas
Realus išvykimo laikas
veitransport
sjotransport
flyfrakt

AWB

Oro transporto važtaraštis
AWB (angl. - Air Way Bill) - oro transporto važtaraštis. Tai yra pagrindinis dokumentas naudojamas transportuojant krovinius lėktuvais, nurodantis visą informaciją apie gabenamą krovinį. Jis pildomas tik anglų kalba. Tarptautinis oro transporto važtaraštis išrašomas
flyfrakt

B/L

Važtaraštis
Krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas
sjotransport

B2B

Business to Business
B2B Business to business. (Verslas verslui)
veitransport
sjotransport
flyfrakt

B2C

Business to Consumer
B2C Business to customer. (Verslas vartotojui)
veitransport
sjotransport
flyfrakt

BAF

Bunker adjustement factor
Papildomas mokestis, pridėtas prie sutartos jūrų transporto kainos, atsižvelgiant į kuro kainą
veitransport
sjotransport

Barcode

Bar kodas
Brūkšninis kodas – skirtas informacijai apie gaminį greitam ir patikimam įvedimui į kompiuterizuotą sistemą
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Break Bulk

Stort volum
Krovinys, reikalaujantis individualios kiekvieno vieneto krovos - pvz.: įvairūs mechanizmai, automobiliai
sjotransport

Bulk

birus, nesupakuotas krovinys
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CAF

Valiūtos reguliavimo faktorius
Valiutos reguliavimo faktorius (CAF) yra mokestis, padėtas ant viršūnės frachtuoti kaltinimus vežėjo kompanijoms. Mokestis, buvo įvėstas tam, kad sudarytų pastovų besikeičiančio valiutos kurso balansą tarp dolerio
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cbm

Cubic meter
Matavimo vienetas – rodiklis, pagal kurį apskaičiuojami objekto matmenys
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Certificate of Origin

Kilmes šalies sertifikatas
Prekių kilmės sertifikatas, tai tarptautinis prekių kilmę tvirtinantis dokumentas, kurio išdavimas pagrįstas kilmę įrodančių dokumentų ar gamybinių operacijų atlikimo analize bei medžiagų sąnauda, darbo ir kt. išlaidų tikrumu
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CFR

Cost and freight
Kaina ir frachtas (... paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos tik transportuojant jūra. Pardavėjas apmoka visas prekių pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Pardavėjas taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką nuo to laiko, kai prekės pakraunamos į laivą išsiuntimo uoste. Jis taip pat apmoka prekių iškrovimo paskirties uoste išlaidas, įskaitant prieplaukos mokesčius, jeigu pagal vežimo sutartį (kontraktą) šias išlaidas ir mokesčius turi sumokėti pirkėjas, o ne pardavėjas
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Chargeable weight

Freight measurement
Krovinio išmatavimai – rodikliai, kurie nurodo objekto matmenys
veitransport

Chassis

Konteinerinė platforma
Ypatinga priekaba, skirta konteineriams vežti keliais
veitransport
sjotransport

CIF

Cost, insurance and freigt
Kaina, draudimas ir frachtas (... paskyrimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos transportuojant jūra. Pardavėjo įsipareigojimai tokie patys kaip ir pagal CFR pristatymo sąlygas, tačiau jis papildomai privalo mažiausia pinigų suma apdrausti prekes nuo galimo jų sugadinimo ar praradimo transportuojant rizikos. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo į pirkėjo nurodytą paskirties uostą išlaidas, draudimo išlaidas, frachtą, įskaitant pakrovimo į laivą išlaidas ir, jeigu prekės gabenamos reguliariomis laivybos linijomis, iškrovimo paskirties uoste išlaidas, kurios paprastai įtraukiamos į frachtą ir numatomos sudarant vežimo sutartį (kontraktą). Jis taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CIP

Carrige and Insurance Paid to
Pardavėjas už transportavimą ir draudimą apmoka iki paskyrimo vietos. Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą krovos ir draudimo išlaidas. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas sumoka importavimo išlaidas.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CMR

Tarptautinis krovinio važtaraštis
CMR važtaraštis patvirtina krovinio vežimo sutartį. Drauge tai yra vežėjo atskaitomybės siuntėjui bei vežėjui dokumentas. Kilus teisminiams ginčams, tinkamai užpildytas CMR varžtaraštis įrodo krovinio perdavimo vežėjui faktą, taigi ir jo atsakomybę
veitransport

COD

Apmokėjimas pristačius
Apmokėjimo būdas, kuomet prekės pristatomos tiesiai iki gavėjo, tačiau yra atiduodamos tik sulaukus pilno apmokėjimo
veitransport

COD

Pristatymo vietos pakeitimas
Kliento prašymas pakeisti krovinio pristatymo vietą. Šis terminas dažniausiai naudojamas jūriniams pervežimams
sjotransport

Consignee

Gavėjas
Gavėjas priima ir/ar iškrauna prekes, t.y. punktas kur prekės turi būti pristatytos
sjotransport
flyfrakt

Control Tower

Valdymo bokštas
Ekspertų grupė, kuri nuosekliai valdo bei plėtoja tiekimo grandinę ir produktų srautą jūsų įmonėje
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Conversion key

Omregningsfaktor
Conversion key
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CPT

Carrige Paid To
Pardavėjas už transportavimą sumoka iki paskyrimo vietos. Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Jis taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką ir apmoka prekių iškrovimo ir išmuitinimo mokesčius.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cross Docking

Krysslasting
Krovinio iškrovimas iš atvykstančio transporto ir pakrovimas į išvykstantyjį transportą be tarpinio sandėliavimo laiko
veitransport

DAP

Delivered at Place
Krovinys perduotas iki pirkėjo paskirties vietos, importo mokestis nesumokamas. Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki nurodytos paskirties vietos išlaidas, taip pat sutvarko jų eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Pardavėjas taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo riziką iki pirkėjo nurodytos pristatymo vietos. Importo mokesčius sumoka pirkėjas.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DAT

Delivered at Terminal
Pardavėjas pristato krovinį į terminalą, importo muito nesumoka. Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui terminale. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki nurodyto paskirties terminalo išlaidas, taip pat sutvarko eksporto formalumus, sumoka eksporto mokesčius. Pardavėjas taip pat prisiima galimų nuostolių dėl prekių sugadinimo ar praradimo iki jų perdavimo pirkėjo dispozicijon terminale riziką. Pirkėjas apmoka importo mokesčius.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DDP

Delivered duty paid
Perduota, muitas sumokėtas (... paskyrimo vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas perduoda prekes pirkėjui jo nurodytoje šalies gavėjos (importuotojos) vietoje. Pardavėjas apmoka visas prekių gabenimo iki pirkėjo nurodytos paskirties vietos išlaidas, prekių perkrovimo šalies gavėjos (importuotojos) krovinių terminaluose (geležinkelio stotyse, jūrų ar oro uostų sandėliuose) išlaidas, sumoka visus už prekes nustatytus eksporto ir importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas, jeigu prekių tiekimo sutartis (kontraktas) nenustato ko kita, sutvarko prekių eksporto ir atitinkamais atvejais tranzito per užsienio valstybių teritoriją formalumus. DDP pristatymo sąlygos gali būti taikomos tik tada, kai pagal prekių tiekimo sutarties (kontrakto) sąlygas importo muitus ir kitus mokesčius bei rinkliavas įsipareigoja sumokėti pardavėjas, o pirkėjas (importuotojas) pateikia muitinei tų muitų ir kitų mokesčių bei rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Deep sea

Deep sea
Tarptautiniai jūrų pervežimai
sjotransport

Demurrage

Prastovos
Pinigai, išmokami transporto savininkui kaip kompensacija už ilgesnį nei numatytą sutartyje pakrovimo ar iškrovimo laikotarpį, transporto užlaikymą
sjotransport

Detention

Konteinerių nuoma
Konteinerių nuoma
sjotransport

DGR

Pavojinų krovinių pervežimo nuostatos
Pavojinų krovinių pervežimo nuostatos
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Dry bulk cargo

Dry bulk cargo
Sausas piltinis krovinys – birus krovinys, kuris gabenamas dideliais kiekiais, nesupakuotas. Toks krovinys būna kraunamas į specialius vagonus, kėbulus, triumus ir pan
sjotransport

EAN

European Article Numbering
EAN-13 brūkšninis kodas yra panaudotas visame pasaulyje tam, kad pažymėtų produktus, dažnai parduodamus mažmeniniame pardavinėjimo punkte
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EDI

EDI
Elektroninis Duomenų Perdavimas
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ERP

Enterprise resource planning
programinė įranga, skirta kompiuterizuoti įmonės valdymą, galinti apimti ir integruotis į visus įmonės verslo procesus, naudojama apskaitos vedimo palengvinimui, efektyviam visų resursų išnaudojimui, kontaktų valdymui, efektyviam tiekimo grandinės veikimui užtikrinimui, analitinės įmonės veiklos ataskaitų sudarymui.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETA

Apskaičiuotas atvykimo laikas
Planuojamas atvykimo laikas
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETD

Apskaičiuotas išvykimo laikas
Planuojamas išvykimo laikas
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EUR-1 certificate

EUR-1 certificate
Prekių judėjimo sertifikatas
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EXW

Ex Works
vienas iš Incoterm terminų, reiškiantis iš įmonės. Pardavėjas sutartą datą pristato prekę pirkėjui savo teritorijoje (įmonėje, sandėlyje, fabrike). Transportavimo ir draudimo išlaidas apmoka pirkėjas. Šis terminas reiškia, kad įmonė pirkėja turi tvarkyti eksporto dokumentus tiekėjo šalyje, kas šiais laikais dažnai sunkiai įmanoma. Pagal šį terminą pardavėjas pateikia prekes pirkėjui savo teritorijoje (įmonėje, sandėlyje). Eksportuotojas neprivalo pakrauti prekių į pirkėjo transportą, gauti muitinės leidimo išvežti prekes. Atskirais atvejais sutartyje gali būti numatyta pardavėjo atsakomybė už prekių pakrovimą. Pirkėjui tenka visos išlaidos ir rizika, susijusi su prekių transportavimu. Šis terminas gali būti taikomas visoms transportavimo rūšims.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FAS

Free alongside ship
Pristatyta prie laivo borto (... išsiuntimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos transportuojant jūra ir vidaus vandenimis. Pardavėjas savo sąskaita ir rizika pristato prekes iki pirkėjo nurodyto laivo pakrovimo vietos išsiuntimo uosto krantinėje arba atgabena ir pakrauna jas į lichterį (savaeigę baržą), iš kurio prekės perkraunamos į pirkėjo nurodytą laivą. Jis taip pat sutvarko prekių eksporto muitinės formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas apmoka tarptautinio prekių pervežimo nuo nurodyto išsiuntimo uosto iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos, taip pat prekių perkrovimo į laivą išsiuntimo uoste išlaidas.
veitransport
sjotransport

FCA

Free carrier
pristatyta iki vežėjo (... vietos pavadinimas). Sąlygos taikomos gabenant visų rūšių transportu. Pardavėjas, sutvarkęs prekių eksporto muitinės formalumus ir sumokėjęs (prisiėmęs atsakomybę sumokėti) eksporto mokesčius, savo sąskaita ir rizika pristato jas į pirkėjo nurodytą vietą (vežėjo arba kitą krovinių terminalą, geležinkelio stotį, jūrų arba uosto sandėlius ar kt.) ir perduoda vežėjui. Visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu iki pirkėjo nurodytos vietos, apmoka pardavėjas. Pirkėjas apmoka tarptautinio prekių pervežimo nuo prekių perdavimo vežėjui vietos iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas, taip pat prekių pakrovimo į vežėjo transporto priemonę, jų perdavimo vežėjui vietoje (vežėjo arba kitame krovinių terminale, geležinkelio stotyje, jūrų arba uosto sandėlyje ar kt.) išlaidas.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FCL

Pilnai pakrovimas
Kroviniui pervežti užsakoma visa mašina
sjotransport

Feeder

Feeder
Šių laivų paskirtis - krovinių, supakuotų į konteinerius, gabenimas jūromis bei vandenynais. Informacijos apie tai, kokie yra standartiniai jūriniai konteineriai, galite rasti čia. Konteineriniai laivai gabena plačiausią spektrą prekių bei žaliavų tarptautiniais ir vietiniais maršrutais. Visos prekės, kurias galima patalpinti į konteinerį gali būti transportuojamos konteinerovežiais: įprastiniai kroviniai, skysti kroviniai, birūs kroviniai, temperatūrinio režimo reikalaujantys kroviniai ir kt. Šių laivų populiarumą iš esmės lėmė paprasta idėja - skirtingų rūšių prekes sudėti į standartizuotas pakuotes - konteinerius. Tokiu būdu nereikia kiekvienos rūšies kroviniui pritaikyto laivo - tam tikslui užtenka standartinės pakuotės. Pagrindinis dydis, kuriuo matuojamas konteinerinio laivo pajėgumas - TEU (twenty-foot equivalent unit ) dvidešimties pėdu ekvivalentinis dydis. Šis dydis nurodo kiek konteinerių akvivalenčių 20 pėdų konteinerio dydžiui yra įmanoma pakrauti į laivą
sjotransport

FEU/FFU

40 pėdų ekvivalentas
40 pėdų ekvivalentas
sjotransport

FOB

Free on board
Pristatyta ant denio (... išsiuntimo uosto pavadinimas). Sąlygos taikomos transportuojant jūra ir vidaus vandenimis. Pardavėjas pristato prekes į pirkėjo nurodytą laivą ir apmoka visas išlaidas, atsiradusias iki šio momento. Visi pardavėjo įsipareigojimai laikomi įvykdytais pakrovus prekes į laivą pirkėjo nurodytame išsiuntimo uoste. Pardavėjas taip pat sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius. Pirkėjas apmoka tarptautinio prekių pervežimo nuo išsiuntimo uosto iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas.
veitransport
sjotransport

FSC

Kuro Priemoka
Kuro priemoka yra papildomos sąnaudos, kurias vežėjas papildomai skaičiuoja tam, kad išvengti kuro kainos svyravimo. Tai apskaičiuojama kaip procentinis dydis tarifinio atlygio ir paprastai pridedama prie siuntėjo krovininės
veitransport
sjotransport
flyfrakt

GSP Certificate

General System of Preference Certificate
Lengvatų sistema su sumažintu arba nuliniu muitų mokesčiu. Šis režimas taikomas prekių gabenimui iš išsivysčiusių šalių į trečiąsias šalis taip jas integruojant į pasaulinę ekonomiką.
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HAWB

Vidinis važtaraštis
Vidinis važtaraštis. Šis oro transporto dokumentas nėra privalomas, tačiau jo negalima išvengti, jei krovinys adresuojamas ne tikrajam gavėjui, o gavėjo agentui.
flyfrakt

HAZMAT

Pavojingi kroviniai
Daiktai ar medžiagos, kurie, transportavimo metu, gali sukelti rimtą pavojų sveikatai, saugumui ar nuosavybei
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HBL

Vidinis važtaraštis
(HBL) yra dokumentas, kuris yra naudojamas pervežant krovinius jūra, pasirašytas vežėjo, ar jo atstovo, tvirtina prekių pervežimo terminus ir sąlygas apibrėžtas ekspeditoriaus
sjotransport

IATA

Tarptautinė Oro Transporto Asociacija
Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA) – tarptautinė oro bendrovių ir transporto asociacija. Jos būstinė yra Kanados Montrealio mieste, kuriame įsikūrusi ir kita aviacijos organizacija Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. IATA organizacijos tikslas yra atstovauti visą aviacijos pramonę ir lyderiauti pasaulyje. IATA vienija apie 230 oro bendrovių, kurių maršrutai sudaro apie 93 % viso pasaulio bendrovių maršruto.[1] Šiuo metu IATA veikia daugiau nei 150 pasaulio šalių
flyfrakt

LCL

Dalinis pakrovimas
Kroviniui pervežti užsakomas tam tikras skaičius pasikrovimo vietų
sjotransport

Lm

Loading meter
Sunkvežimių standartizuotas matmuo. Kai sunkvežimio plotis yra apie 2,40 m, tai 1 pakrovimo metras atitinka maždaug 2,4 m2 (2,40 m plotis x 1 m ilgis)
veitransport

Lo/Lo

Pakelimas / nuleidimas
„Lo/Lo“ – naudojant vertikalų pakrovimą ir iškrovimą
sjotransport

MAWB

Išorinis važtaraštis
Išorinis važtaraštis. Šis dokumentas skirtas krovinį aptarnaujančioms kompanijoms: aviakompanijai, siuntėjo agentui, gavėjo agentui, išsiuntimo oro uosto terminalui, paskirties oro uosto
flyfrakt

MBL

Išorinis važtaraštis
(MBL) yra dokumentas, kuris yra naudojamas pervežant krovinius jūra, pasirašytas vežėjo, ar jo atstovo, tvirtina terminus ir sąlygas prekių pervežimo tarp pasikrovimo bei išsikrovimo uostų.
sjotransport

Notify party

Praneškite partiją
Praneškite partiją
sjotransport
flyfrakt

NVOCC

Ekspeditorius
Ekspeditorius
sjotransport

POD

Išsikrovimo uostas
Uostas kuriame bus įvykdytas išsikrovimas
sjotransport

POL

Pasikrovimo uostas
Uostas kuriame bus įvykdytas pasikrovima
sjotransport

Project Cargo

Projektiniai kroviniai
negabaritiniai kroviniai, tai kroviniai, netelpantys į standartinių išmatavimų transporto priemones
sjotransport

Reefer

Šaldytuvinis konteineris
Šaldytuvinis konteineris
sjotransport

Ro/Ro

Užvinioti / atvinioti
Platformų su ratais, transportuoti. Dažniausiai Ro-Ro tipo laivais gabenami automobiliai, žemės ūkio ar kalnakasybos technika bei panašios prekės, o taip pat geležinkelio vagonai. Labiausiai mums girdėtas Ro-Ro tipo laivas yra keltai
sjotransport

SCM

Supply Chain Management
apima visą tiekimo grandinės valdymą nuo žaliavų iki galutinio pardavimo, gali kontroliuoti sandėliavimo, transportavimo, logistikos sistemas.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

SECA

Sulphur Emissions Control Area
Sieros emisijų kontrolės rajonai. Šiuose rajonuose plaukiantiems laivams taikomi apribojimai. Laivybos kompanijos privalo naudoti alternatyvų kurą, kuris degdamas išskiria mažesnį sieros kiekį.  Sąskaitoje mokestis už šį kurą yra įrašoma kaip papildomas mokestis už SECA
 
sjotransport

Shipper

Siuntėjas
Asmuo arba įmonė, kuri išsiunčia krovinį
sjotransport
flyfrakt

Short sea

Short sea
Vidaus vandenų pervežimai
sjotransport

SSC

Fuel Surcharge
Mokestis už patikros procedūrą, prieš išvykstant kroviniui.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Stevedore

Stevedore
Uosto krovikas
veitransport
sjotransport

Stripping

Konteinerių iškrovimas
Konteinerių iškrovimas
sjotransport

Stuffing

Konteinerių užpildymas
Konteinerių užpildymas
sjotransport

TEU

20 pėdų ekvivalentas
20 pėdų ekvivalentas
sjotransport

THC

Security Surcharge
Mokesčiai už papildomą veiklą, susijusią su krovinių vežimu, terminalo teritorijoje
veitransport
sjotransport
flyfrakt

TMS/TA

transportation management system
Transporto valdymo sistema
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Transitt harbour

Transitt harbour
Tranzito uostas
sjotransport

ULD

Krovinio pakrovimo įrenginys
(ULD) įrenginys, naudojamas pakrauti bagažą, krovinius, paštą į lėktuvą. Šis įrenginys gali pakrtauti didelį kiekį krovinių vienu metu, tai taupo oro uosto darbuotojų laiką, bei neužlaiko skrydžių. Kiekvienas ULD
flyfrakt

VAL

Vertingas krovinys
Vertingas krovinys reikalauja ypatingo paruošimo. Brangiems kroviniams reikia ypatingo dėmesio, kad garantuoti saugų pristatymą
veitransport
sjotransport
flyfrakt

W/M

Svoris/matavimas
Svoris/matavimas
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Wet bulk cargo

Wet bulk cargo
Skystas piltinis krovinys – skystas krovinys, kuris gabenamas dideliais kiekiais, nesupakuotas. Toks krovinys būna kraunamas į specialius vagonus, kėbulus, triumus ir pan
sjotransport

WMS

warehouse management system
Sandėlio valdymo sistema
veitransport
sjotransport
flyfrakt