– krovinių pažeidimai, dingęs krovinys

Ką daryti jei įvyko pažeidimas?

Kuo greičiau atsiųskite šią informaciją el. paštu: [email protected]:

 • pervežimo arba krovinio numerį

 • apibūdinkite pažeidimą

 • pažeistų, dingusių krovinių svorį

 • pažeisto krovinio nuotrauką

 • sąskaitą, nurodančią krovinio vertę

 

Svarbu:

Jei dėl kažkokių aplinkybių negalite pateikti visos informacijos iškart, bus galima ją pridėti vėliau. 

Kas turėtų pateikti pretenziją?

Pretenzija privalo būti pateikta tos šalies, kuri turi tiesioginius verslo santykius su ColliCare (daugeliu atveju tai nėra gavėjas).
Pavyzdžiui, jei pristatymas vėluoja, gavėjas turi kreiptis į savo paslaugos teikėją. 

Pretenzija nusiųsta ColliCare - kas toliau?
 • patvirtinimas: klientas gauna patvirtinimą, kad pretenzija buvo gauta;

 • patvirtinus pretenziją: klientas bus informuotas raštu apie patvirtintą pretenziją ir tada turės atsisiųsti sąskaitą nuostoliams padengti;

 • atmestos pretenzijos: klientas bus informuotas raštu ir  gaus paaiškinimą. Visi dokumentai bus grąžinti klientui;

 • nesutinkant su mūsų sprendimu, viskas turi būti pateikta raštu ir pagrįsta, kodėl taip manoma. 

SVARBU:

Pretenzija privalo patvirtinti ColliCare raštiškai, prieš Jums išsiunčiant sąskaitą-faktūrą.

Kada ne per vėlu pateikti pretenziją?
 • jei krovinio žala matoma: nedelsiant (iš karto po pristatymo), vėliausiai per 7 darbo dienas.

 • jei krovinio žala nematoma (žala aptinkama po krovinio išpakavimo): pranešti per 7 darbo dienas.

 • jei žala aptinkama po duotojo termino: įrodinėjimo tvarka yra atvirkštinė – klientas turi įrodyti, kad krovinys buvo sugadintas jį gabenant.

Kokia yra gavėjo atsakomybė?
 • gavęs čekį už prekes, gavėjęs privalo patikrinti, ar viskas yra gerai, t.y. ar gautos visos prekės, ir ar viskas su jomis yra gerai, prieš pasirašant važtaraščio dokumentą. Jeigu gavėjas pasirašo dokumentą nepatikrinęs prekės ar pačio važtaraščio, jie, deja, turi mažiau galimybių vėliau reikšti pretenzijas, jeigu prekės pažeidimai buvo aptikti jau po to, kai dokumentas buvo pasirašytas. Visi neatitikimai turi būti užrašyti važtaraštyje.

Force majeure

Už Force Majeure įvykius, t.y. nepaprastus atvejus, kurie nepriklauso nuo mūsų, ColliCare atsakomybės neprisiima.

 

Pažeidimai arba dingę kroviniai

Pažeidimas
Dingęs krovinys
Kita