Kaip „ColliCare“ tvarko jūsų asmens duomenis
Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer

Šiame privatumo pareiškime aiškinama, kaip „ColliCare Group“ renka ir tvarko jūsų asmens duomenis. Privatumo pareiškimas taikomas visai „ColliCare Group“, kuri apima įmones ir departamentus visose šalyse, kuriose vykdome veiklą.

Ten, kur „ColliCare“ svetainėje nukreipiama į išorines įmones ir (arba) paslaugas, jums pereinant į išorės svetainę mūsų atsakomybė dėl privatumo nutraukiama. Mes nesidalijame asmens duomenimis, neturime prieigos prie išorinėse svetainėse paskelbtų asmens duomenų ir jų netvarkome, nebent šiame patvirtinime nurodyta kitaip. 

 
1. Duomenis tvarkanti šalis

„ColliCare Group“ yra asmens duomenis, kuriuos renkame iš jūsų, tvarkanti šalis.

„ColliCare Group“ yra logistikos grupė, kuri kuria ir teikia logistikos jūra, kelių transportu, oro transportu, trečiųjų šalių logistikos, paskirstymo ir saugojimo paslaugas.

„ColliCare“ būstinė yra Norvegijoje, taip pat įmonė turi patronuojamųjų įmonių Švedijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Lietuvoje, Turkijoje, Italijoje, Suomijoje, Kinijoje ir Indijoje bei partnerių tinklą visame pasaulyje.

„ColliCare Group“ visų pirma siūlo paslaugas verslo klientams, tačiau taip pat ir privatiems asmenims vykdant elektroninę prekybą.


Toliau „ColliCare“ vartojamas kaip bendrinis visų grupės įmonių pavadinimas.

2. Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenys renkami, kai būtina atlikti užduotis ir teikti paslaugas, kurias „ColliCare“ yra įsipareigojusi teikti klientams, taip pat užduotis, kurias „ColliCare“ privalo atlikti pagal įstatymus, viešąsias nuostatas ir (arba) konkretų susitarimą su klientu.

Duomenis apie jus naudosime šiais tikslais:

 • Kad galėtume teikti savo paslaugas – mums reikia jūsų asmens duomenų, kad, pvz., galėtumėte prisijungti prie mūsų svetainės ir galėtume užregistruoti jūsų užklausą dėl kainos arba užsakyti krovinių pervežimą.
 • Kad galėtume pritaikyti savo paslaugas ir teikti jums rekomendacijas bei jūsų interesus atitinkančią rinkodaros medžiagą, pvz., siųsti naujienlaiškius ir kitokią fizinę medžiagą per savo svetainę arba kitais kanalais.
 • Kad galėtume įvertinti jus kaip kandidatą – mums reikia jūsų asmens duomenų, kad galėtume įvertinti jus kaip kandidatą į laisvas darbo vietas, jei esate užregistravę savo CV.
 • Kad galėtume rengti statistiką, kaupti duomenis ir tvarkyti savo svetainę bei paslaugas, informacija renkama ir rūšiuojama, kad „ColliCare“ galėtų gauti papildomos informacijos apie naudotojus, be kita ko, sužinoti, kaip naudotojai patenka į mūsų svetainę, ir bendrai sekti, kaip naudotojai naudojasi mūsų svetaine. Tai daroma siekiant pagerinti svetainę ir suteikti naudotojams geresnę naudotojo patirtį.
3. Koks yra teisinis pagrindas?

Teisinis pagrindas yra įmonės teisė tvarkyti asmens duomenis.

Visas asmens duomenų tvarkymas pagrįstas santykiais su klientais ir (arba) klientų ar suinteresuotųjų šalių sutikimu

Kadangi asmens duomenys neatskleidžiami, o surinkti asmens duomenys naudojami tik „ColliCare“ veiklai vykdyti, nėra prašoma trečiosios šalies sutikimo tvarkyti duomenis.

4. Kokie duomenys tvarkomi?

Tvarkome tiek asmenį identifikuojančius duomenis, tiek asmens neidentifikuojančius jūsų duomenis. Asmenį identifikuojantys duomenys yra duomenys, kurie jus identifikuoja kaip konkretų asmenį. Asmens neidentifikuojanti informacija yra informacija ir kiti duomenys, kurie neatskleidžia jūsų tapatybės.
 

Asmenį identifikuojantys duomenys

„ColliCare“ renka ir tvarko toliau nurodyto pobūdžio informaciją. 

 • Prenumeruodami naujienlaiškius, taip pat gaunate „ColliCare“ el. laiškus apie aktualias naujienas. Kad galėtume siųsti el. laiškus tinkamam asmeniui, turite užregistruoti vardą, pavardę ir el. pašto adresą.
 • Jei pateikiate užklausą „ColliCare“ svetainei, pvz., nusiunčiate mums el. laišką ar užpildote specialią formą, gali būti išsaugomi susiję duomenys, įskaitant vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir asmens kodą (tik muitinės tikslais). Tai būtina norint tinkamai apdoroti užklausą.
 • Kai lankotės „ColliCare“ svetainėje, registruojamas jūsų IP adresas. Jis nėra tiesiogiai susietas su jumis; esate registruojamas tik kaip „lankytojas“. Taip yra todėl, kad „ColliCare“ visose savo svetainėse taiko IP maskavimą. Tokius duomenis naudojame tam, kad galėtumėte administruoti ir prižiūrėti savo svetainę. Statistika pateikia tokius duomenis kaip žmonių, apsilankančių skirtinguose puslapiuose, skaičius, apsilankymo trukmė, prasminiai žodžiai, iš kokių svetainių naudotojai ateina ir naudojamos naršyklės. Tai mums leidžia teikti vis geresnius ir patogesnius pasiūlymus. Daugiau informacijos apie žiniatinklio analizę ir slapukus žr. toliau.

 

Asmens neidentifikuojanti informacija (žiniatinklio analizė ir slapukai)

„ColliCare“ taip pat renka ir tvarko asmens neidentifikuojančią informaciją apie lankytojus „ColliCare“ svetainėje. Naudojame įprastas žiniatinklio technologijas, įskaitant „Google Analytics“, informacijai apie naudotojus rinkti, kad visada galėtume užtikrinti geriausias funkcines galimybes ir toliau tobulinti svetainės informacines paslaugas. Ši informacija gaunama iš kompiuterio naršyklės ir gali apimti operacinę sistemą, naršyklės programinę įrangą (pvz., „Microsoft Internet Explorer“), ekrano skiriamąją gebą ir siuntėjo svetainę. 


"Slapukai" yra maži informacijos (tekstiniai) failai, kuriuos svetainė prašo naršyklę išsaugoti jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Laikui bėgant tai leidžia svetainei įsiminti jūsų veiksmus arba nuostatas. „ColliCare“ svetainė naudoja slapukus, kad galėtų rinkti statistiką ir informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Mes kaupiame informaciją ir rengiame ataskaitas, kurios mums padeda pagerinti naudotojo patirtį. Įrankiai naudoja pirmosios šalies slapukus tik informacijai rinkti. Šie slapukai bei surenkami duomenys yra anoniminiai, todėl jų negalima naudoti jūsų asmens tapatybei nustatyti.
 
Čia galite rasti daugiau informacijos apie slapukus.

 

5. Iš kur gaunama informacija?

Informacija ir (arba) asmens duomenys renkami naudojant formas, kurios yra integruotos mūsų svetainėje.

6. Ar informacija pateikiama savanoriškai?

Taip, galima savanoriškai užsiprenumeruoti naujienlaiškį, ieškoti darbo vietų arba kitaip susisiekti su „ColliCare“ ir taip atskleisti savo duomenis. Jei norite atšaukti savo duomenų naudojimą, siųskite el. laišką arba tiesiogiai skambinkite įmonei (žr. 11 punktą toliau). Klientas taip pat gali susitikti atvykęs įmonės adresu arba atsiųsti įmonei laišką įprastu paštu. Kontaktinėje formoje kliento prašoma užpildyti visus laukus. To reikia taip pat siekiant išvengti brukalo ir kitų nesąžiningų užklausų.

7. Ar duomenys perduodami trečiosioms šalims?

Jokia informacija neperduodama trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tokiam perdavimui esama teisinio pagrindo. Tokio pagrindo pavyzdžiai paprastai gali būti susitarimas su jumis arba teisinis pagrindas, pagal kurį reikalaujama atskleisti informaciją. „ColliCare“ turi įvairių partnerių ir subrangovų. Klientui nusprendus įsigyti trečiosios šalies teikiamą paslaugą, prieš perduodant informaciją klientas apie tai bus informuotas.

Pasitelkiame subrangovus ir (arba) patronuojamąsias įmones, kad jie surinktų, saugotų arba kitaip tvarkytų asmens duomenis mūsų vardu. Pasitelkiame subrangovus ir (arba) patronuojamąsias įmones, kad jie atliktų gabenimo užduotis, teiktų IT paslaugas, tobulintų, eksploatuotų ir prižiūrėtų mūsų svetainę bei tvarkytų slapukus. Tokiems atvejams esame sudarę sutartis, kad būtų užtikrinta informacijos sauga visais duomenų tvarkymo etapais.

Jei subrangovas ir (arba) patronuojamoji įmonė tvarko asmens duomenis už ES / EEE ribų, tai daroma pagal ES standartines perdavimo trečiosioms valstybėms sąlygas.

8. Kaip duomenys naikinami ir archyvuojami?

„ColliCare“ tvarkomi asmens duomenys laikomi ir saugomi mūsų sistemų viduje, pvz., „SuperOffice“ CRM duomenims ir naujienlaiškiams saugoti ir „Destinet“, CMS kitoms formoms ir paraiškoms, įskaitant CV registraciją, saugoti. Asmens duomenys gauti užpildžius formą mūsų svetainėje bus saugojami ne ilgiau nei 60 dienų.

Kliento pageidavimu mes rankiniu būdu pašaliname informaciją. Priešingu atveju laikome jūsų asmens duomenis tiek, kiek reikia tuo tikslu, dėl kurio asmens duomenys buvo surinkti. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, asmens duomenys, kuriuos tvarkome jūsų sutikimu, bus panaikinti, jei atšauksite savo sutikimą. Asmens duomenys, kuriuos tvarkome, kad galėtume įvykdyti sutarties su jumis sąlygas, panaikinami, kai sutartis įvykdoma ir išpildomos visos sutartyje numatytos sąlygos.

Privatumo informacija valdymo sistemose susijusi su klientų santykiais ir yra atitinkamai apdorojama.

9. Kokias teises turi duomenų subjektas ir kurios šalies įstatymai galioja?

Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Taip pat turite teisę bet kuriuo metu gauti prieigą prie savo asmens duomenų arba reikalauti pataisyti arba panaikinti savo asmens duomenis.

„ColliCare“ laikosi tų šalių, kuriose vykdome veiklą arba su kuriomis turime verslo ryšių, įstatymų. „ColliCare“ tvarko asmens duomenis pagal konkrečių šalių įstatymus bei pagal ES bendrąsias privatumo apsaugos nuostatas.
 

 • Norvegija Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • Švedija Personuppgiftslag
 • Danija Compiled version of the Act on Processing of Personal Data
 • Suomija Personal Data Act (523/1999)
 • Lietuva Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 • Vokietija German Data Protection Amendment Act
 • Nyderlandai Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp
 • Italija Italian personal data protection code
 • Turkija Turkish Personal Data Protection Law no. 6698
 • Indija the Personal Data (Protection) Act, 2013
 • Kinija GB/T 35273-2020
 •  
10. Kaip užtikrinama duomenų sauga?

„ColliCare“ laiko savo klientų informaciją savo serveryje apsaugotą slaptažodžiais. Nėra jokio fizinio archyvo nei jokio klientų archyvo, laikomo vietoje kompiuteryje.

„ColliCare“ turi kelias patronuojamąsias įmones, kurios turi prieigą prie bendro klientų registro, kad klientams galėtų teikti kuo geresnes logistikos paslaugas skirtingose šalyse ir pasitelkdama skirtingas patronuojamąsias įmones.

11. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų ar komentarų dėl šio pareiškimo arba dėl to, kaip tvarkome asmens duomenis, susisiekite su mumis el. pašto adresu [email protected], skambinkite telefonu +47 69 20 95 00 ar siųskite laišką arba aplankykite mus adresu ColliCare Logistics AS, Deliveien 10, 1540 Vestby, Norvegija.

12. Skundai

Jei manote, kad tai, kaip tvarkome asmens duomenis, neatitinka šio pareiškimo arba kaip nors kitaip pažeidžiame privatumo apsaugos įstatymus, susisiekite su mumis. Taip pat galite pateikti skundą duomenų inspekcijai. Informaciją apie tai, kaip susisiekti su duomenų inspekcija, rasite duomenų inspekcijos svetainėje: https://www.ada.lt/go.php/lit/img.

13. Pareiškimo pakeitimai

„ColliCare“ pasilieka teisę keisti ir atnaujinti privatumo pareiškimą. Visi pakeitimai galioja nuo jų paskelbimo datos. Visi pakeitimai bus taikomi naujiems ir jau surinktiems asmens duomenims
 
Sekite keitimus puslapio viršuje esančioje skiltyje „Paskutinį kartą atnaujinta“.

 
Customer service +47 69 20 95 00

Parašykite mums