Kokie kroviniai laikomi pavojingais?

 

Pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, kurie gali pakenkti žmonėms, gyviems organizmams, aplinkai ar turtui vadinami pavojingais kroviniais arba ADR.
 
Šių krovinių gabenimas griežtai reglamentuojamas nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, nustatančiais pavojingų krovinių sandėliavimą, transportavimą bei valdymą. Neteisingas tokio tipo krovinių gali lemti žmonių ar gyvūnų susirgimus, nudegimus ar apsinuodijimus. Taip pat jie gali sukelti sprogimą, gaisrą, kitų transporto priemonių ar įrenginių pažeidimus, užteršti aplinką, dirvožemį ir vandenį.

  • Sausumos kelių transportas:  ADR nuostatos, Europos Sąjungos direktyvų numatytos taisyklės, reglamentuojančios pavojingų krovinių gabenimą bei kiti nacionaliniai teisės aktai, priklausomai nuo išsiuntimo šalies, tranzito laiko bei gavėjo šalies.

  • Vandens transportas: IMDG kodas

  • Oro transportas: IATA/ICAO nuostatos

 

Pavojingų krovinių ženklinimas ADR krovinių klasifikacija

 

Pavojingi kroviniai ir transporto priemonės privalo būti atitinkamai ženklinimos ir privalo turėti:
  • UN numerį

  • Pavojų žyminčius ženklus, nurodančius ADR krovinio klasę ant transporto priemonės ir, ant krovinio

  • Būtinas pavojingų krovinių transporto (važtos) dokumentas, jei pavojingi kroviniai dideliame konteineryje/transporto priemonėje vežami prieš gabenimą jūra – konteinerio/transporto priemonės sukrovimo sertifikatas. Raštiška instrukcija vairuotojui (ar instrukcijos keliomis kalbomis tarptautinio vežimo atveju), transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatas, kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimas, leidimas atlikti transporto operaciją, leidimas kai kurias pavojingas medžiagas įvežti į Lietuvą, išvežti iš jos ar vežti per ją tranzitu, pavojingų atliekų vežimo lydraštis


Krovinio siuntėjas yra atsakingas už dokumentų informacijos tikslumą bei tinkamumą.

 

Daugiau informacijos apie pavojingas substancijas, sprogias medžiagas, bei jų transportavimą

The IMDG code that regulates the safety by sea
Here you will find an introduction to the IMDG code, for the transport of dangerous goods by sea

IATA regulates Air Freight of dangerous goods
Here you will find more information about IATA

 

Susisiekite, jei norite daugiau informacijos apie pavojingus krovinius.